Vyhledávání

Články ze dne 28. 5. 2020

Učebnice pro šk. rok 2021/2022

Žákům nižšího gymnázia učebnice zapůjčí škola. (Na případném zakoupení pracovních sešitů se dohodnou rodiče žáků s vyučujícími cizích jazyků.)

Žáci vyššího gymnázia budou ve školním roce 2021/2022 potřebovat tyto učebnice: