Články ze dne 6. 5. 2020


Termíny maturitních a přijímacích zkoušek

Dnes, tj. 6. 5. 2020, ministr školství R. Plaga oznámil termíny maturitních a přijímacích zkoušek.

Státní část maturitní zkoušky, tedy didaktické testy, se bude psát 1. a 2. 6. 2020. Test Matematika+ proběhne 3. 6. 2020. Termín ústních zkoušek škola stanoví v průběhu příštího týdne.

Jednotná přijímací zkouška proběhne pouze v jednom termínu, a to dne 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory a dne 9. 6. 2020 pro víceletá gymnázia. „Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka,“ uvedl dále ministr školství Robert Plaga.

Přípravné kurzy – náhradní termín

Rozhodli jsme se využít rozhodnutí MŠMT o uvolnění opatření v oblasti školství a realizovat dva zbývající přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

Kurzy pro žáky 9. tříd proběhnou v těchto dnech:

  • úterý 12. 5. 2020 od 15.30 h do 17.40 h (60minutová lekce z jednoho předmětu, 10minutová přestávka, 60minutová lekce z druhého předmětu)
  • úterý 19. 5. 2020 od 15.30 h do 17.40 h (stejné časové schéma)

Kurzy budou realizovány v těchto učebnách:

  • Kurz 1: učebna č. 76 (v přízemí, z vestibulu po schodech vpravo)
  • Kurz 2: učebna č. 83 (v přízemí, z vestibulu po schodech vlevo)
  • Kurz 3: učebna č. 84 (v přízemí, z vestibulu po schodech vlevo)
  • kurz 4: učebna č. 86 (v přízemí, z vestibulu po schodech vlevo, až za prosklené dveře)

Kurzy pro žáky 5. tříd proběhnou v těchto dnech:

  • úterý 26. 5. 2020 od 15.30 h do 17.40 h (60minutová lekce z jednoho předmětu, 10minutová přestávka, 60minutová lekce z druhého předmětu)
  • čtvrtek 28. 5. 2020 od 15.30 h do 17.40 h (stejné časové schéma)

Kurzy budou realizovány v těchto učebnách:

  • Kurz 1: učebna č. 76 (v přízemí, z vestibulu po schodech vpravo)
  • Kurz 2: učebna č. 83 (v přízemí, z vestibulu po schodech vlevo)

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nutno respektovat tato pravidla: Pokyny k ochraně zdraví.

Při příchodu do prvního kurzu je rovněž nutné, aby účastníci předali vyučujícímu vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, podepsané jedním z rodičů  (zákonných zástupců) nezletilého žáka. (Tiskopis bude k dispozici i ve vestibulu školy.)

Prosíme všechny účastníky kurzů, aby si vzali psací i rýsovací potřeby.

Nemůžete-li se z jakéhokoliv důvodu kurzu zúčastnit, informujte nás o tom telefonicky (tel.č.: 558 325 284), popř. e-mailem (sekretariat@gymtri.cz). Děkujeme za pochopení.